Ime i prezime upravnika: Jasna Gajić

Email upravnika: [email protected]

Naziv kompanije zadužene za menadžment : CSI Stambeno

Call centar : +381 11 655 3 999

E-mail: [email protected]